grambolubie.com forum
Czytanie struktury - Printable Version

+- grambolubie.com forum (http://grambolubie.com)
+-- Forum: Public Cheats Forums (http://grambolubie.com/forum-1.html)
+--- Forum: Counter-Strike Global Offensive hacks (http://grambolubie.com/forum-7.html)
+--- Thread: Czytanie struktury (/thread-9624.html)Czytanie struktury - luupaolini - 12 Jul 2018

Zastanawiasz się, co robię źle, chciałbym twojej opinii ..       Kod:   DWORD add = cm_Address + C_BasePlayerOF; MEMORY_BASIC_INFORMATION mbi; VirtualQueryEx (handleProcess, (void *) (dodaj), & mbi, sizeof (MEMORY_BASIC_INFORMATION)); char * buffer = new char [sizeof (mbi.rozmiar)); DWORD readedInf; ReadProcessMemory (handleProcess, mbi, BaseAddress, buffer, mbi, RegionSize, i readedInf); const C_BasePlayer * c = (C_BasePlayer *) bufor; cout << c -> Team << endl; usuń bufor [];   C_PlayerBase:       Kod:   struct C_BasePlayer {char _padding1 [0xF0]; // 0 -> 0xF0 int Team; // 0xF0};   Próbowałem zachować minimalne przeczytane wartości, aby móc rozwiązać problemy.     Z góry dziękuję.