grambolubie.com forum
Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu - Printable Version

+- grambolubie.com forum (http://grambolubie.com)
+-- Forum: Public Cheats Forums (http://grambolubie.com/forum-1.html)
+--- Forum: ARMA (http://grambolubie.com/forum-9.html)
+--- Thread: Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu (/thread-12555.html)Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu - markiewicz.krakow - 22 Nov 2018

Zrobiłem więc prosty program, który włącza / wyłącza reguły zapory sieciowej i blokuje ruch po tym, jak Software Lag Switch zawiodł mnie strasznie.   Więc działa dobrze, dopóki nie przełączyłem się 3 razy, po prostu przestaje działać, ale tylko dla Arma3, np. strony internetowe są nadal blokowane ... Udało mi się również, aby reguły Arma 3 w zaporze zostały wyłączone, ale to nie naprawiło.   Czy ktoś miał podobny problem i / lub zna (możliwą) poprawkę dla niego.       Zacytować:       netsh advfirewall firewall dodaj regułę name = "Block In" protocol = any dir = in enable = no action = block profile = any          który się przełącza (to samo, ale na zewnątrz)


RE: Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu - maciej.bog - 22 Nov 2018

Przerwij zaporę na wartości domyślne i korzystaj z lepszego programu?


RE: Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu - reginakhaley - 22 Nov 2018

uzyskać nowy przełącznik opóźnienia


RE: Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu - www.almubarakas - 22 Nov 2018

Użyj poniższego przycisku, aby przełączyć Włączone (połączenie blokowe) Kod: netsh advfirewall firewall set rule name = "lagswitch" new enable = "yes" Wyłącz (zezwól na połączenie) Kod: netsh advfirewall firewall set rule name = "lagswitch" new enable = "no"


RE: Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu - coops1901 - 22 Nov 2018

Zacytować: Napisał pierwotnie adamwthe1st Użyj poniższego przycisku, aby przełączyć Włączone (połączenie blokowe) Kod: netsh advfirewall firewall set rule name = "lagswitch" new enable = "yes" Wyłącz (zezwól na połączenie) Kod: netsh advfirewall firewall set rule name = "lagswitch" new enable = "no" Czy jest jakiś pomysł, dlaczego nie resynchronizuje mnie z serwerem po wyłączeniu opóźnionego przełącznika? zawsze mówi, że żadna wiadomość nie została odebrana, a następnie kopie mnie z serwera podczas korzystania z tej metody.


RE: Przełącznik opóźnienia nie działa po kilkukrotnym przełączeniu - rdockter - 22 Nov 2018

Zacytować: Originally Posted by MasterDMFour Czy jest jakiś pomysł, dlaczego nie resynchronizuje mnie z serwerem po wyłączeniu opóźnionego przełącznika? zawsze mówi, że żadna wiadomość nie została odebrana, a następnie kopie mnie z serwera podczas korzystania z tej metody. To miałoby związek z ustawieniami reguły. Powinny istnieć dwie reguły: jedna i druga. Powinny one blokować plik wykonywalny ARMA 3 (musisz sprawdzić, czy chcesz zablokować plik wykonywalny x64 we właściwościach programu uruchamiającego - uruchom x64 ARMA) Upewnij się, że nazwy reguł pasują do nazwy argumentu commmand.