grambolubie.com forum
Hls - Printable Version

+- grambolubie.com forum (http://grambolubie.com)
+-- Forum: Public Cheats Forums (http://grambolubie.com/forum-1.html)
+--- Forum: Counter-Strike Global Offensive hacks (http://grambolubie.com/forum-7.html)
+--- Thread: Hls (/thread-12574.html)Hls - phoenixclaws - 25 Nov 2018

Czy ktoś wie, czy HLSS działa dla CSS czy HL2? Btw HLSS jest pół-życie selektor dźwięku, jest to program, który pozwala na odtwarzanie muzyki przez mikrofon.


RE: Hls - harry.collett - 25 Nov 2018

nie, zrób dla niego scenariusz ... który w rzeczywistości można łatwo zrobić za pomocą programu, ale nikt nie zmarnuje swojego czasu.


RE: Hls - vaishnavi.subramani - 25 Nov 2018

Myślę, że tak, podczas gdy ja grałem w half-life 2 death match, ktoś grał muzykę przez mikrofon i zapytałem go, jak i on powiedział coś o dźwięku, więc tak myślę.