grambolubie.com forum
Funkcja GetBool - Printable Version

+- grambolubie.com forum (http://grambolubie.com)
+-- Forum: Public Cheats Forums (http://grambolubie.com/forum-1.html)
+--- Forum: Counter-Strike Global Offensive hacks (http://grambolubie.com/forum-7.html)
+--- Thread: Funkcja GetBool (/thread-12589.html)Funkcja GetBool - littlemissidiot - 26 Nov 2018

Ktoś zna indeks funkcji GetBool (IGameEvent)? Bardzo tego potrzebuję.


RE: Funkcja GetBool - louis.wise - 26 Nov 2018

W jakim kontekście?


RE: Funkcja GetBool - kedric30 - 26 Nov 2018

Zacytować: Originally Posted by wlan222 W jakim kontekście? Klasa IGameEvent.


RE: Funkcja GetBool - ovipo13 - 26 Nov 2018

Zacytować: Napisał Averyhugemen tym razem lepiej używać indeksów cóż, policzmy wtedy? 5.


RE: Funkcja GetBool - janewang0202 - 26 Nov 2018

Zacytować: Originally Posted by nth cóż, policzmy wtedy? 5.