grambolubie.com forum
BF4 Moduł do odblokowywania przedmiotów - Printable Version

+- grambolubie.com forum (http://grambolubie.com)
+-- Forum: Public Cheats Forums (http://grambolubie.com/forum-1.html)
+--- Forum: Battlefield hacks (http://grambolubie.com/forum-2.html)
+--- Thread: BF4 Moduł do odblokowywania przedmiotów (/thread-3117.html)BF4 Moduł do odblokowywania przedmiotów - cicicuit.tweety - 06 Feb 2018

Czy istnieje sposób na odblokowanie nieśmiertelników


RE: BF4 Moduł do odblokowywania przedmiotów - achavb.rai.mtuq - 06 Feb 2018

Nie jestem pewien, czy tak jest, ale jeśli nie ma tylko trenera i przyspieszenia kampanii, nie należy długo czekać