Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hack radaru nie działa ...
#1
Hej Com.   Mój Hack Radarowy nie działa, mam poprawne przesunięcia   Czy możesz mi pomóc ?       Kod:   #include "stdafx.h" #include <Windows.h> #include <iostream> #include <tlhelp32.h> // OFFSETS /////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// const DWORD RadarPunktOffset = 0x74B430; //client.dll const DWORD LocalPlayer = 0x74575C; //client.dll // OFFSETS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////// HWND hwnd; DWORD dwProcessId; UCHWYT hProcess; DWORD dwClientDLL; BYTE pDrawRadar = 1; DWORD GetModuleBase (const DWORD dwProcessId, const char * szModuleName) {#ifdef _GMBE_CHECK_PARAMS_ if (! DwProcessID) || (! szModuleName) zwraca 0; #endif HANDLE hSnap = CreateToolhelp32Snapshot (TH32CS_SNAPMODULE, dwProcessId); if (! hSnap) zwraca 0; MODULEENTRY32 me; ja. dwSize = sizeof (MODULEENTRY32); DWORD dwReturn = 0; if (Module32First (hSnap, i ja)) {while (Module32Next (hSnap, i ja)) {if (lstrcmpi (ja szModule, szModuleName) == 0) {dwReturn = (DWORD) mnie. modBaseAddr; złamać ; }}} CloseHandle (hSnap); return dwReturn; } struct RadarPunkt {DWORD BaseAdress; int Wartość; } RadarPunkt [64]; int main () {// ZNAJDŹ OKNA ///////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// hwnd = FindWindow (NULL, "Counter-Strike Source"); Sen (300); GetWindowThreadProcessId (hwnd i dwProcessId); Sen (300); hProcess = OpenProcess (PROCESS_ALL_ACCESS, 0, dwProcessId); Sen (300); while (dwClientDLL == 0x0) dwClientDLL = GetModuleBase (dwProcessId, "client.dll"); // ZNAJDŹ OKNA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////// while (true) {for (int i = 0; i <= 64; i ++) {ReadProcessMemory (hProcess, (LPCVOID) (dwClientDLL + RadarPunktOffset) i RadarPunkt [i]. BaseAdress, 4, 0); ReadProcessMemory (hProcess, (LPCVOID) (RadarPunkt [i]. BaseAdress + i + 0xD4D), i RadarPunkt [i]. Wartość, 1, 0); } for (int i = 0; i <64; i ++) {if (RadarPunkt [i]. Wartość == 0) {WriteProcessMemory (hProcess, (LPVOID) (RadarPunkt [i]. BaseAdress + i + 0xD4D), & pDrawRadar, 1, 0); }} std :: cout << "CLIENT-INFO:" << dwClientDLL << std :: endl; system ("PAUSE"); } return 0; }   Greetz xsick       Notatka moderatora   Nie edytuj głównego postu, nawet jeśli problem został rozwiązany
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)