Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zaktualizuj przesunięcia klas 08.10.2015
#1
Kod:   Wewnętrzne klasy SSystemGlobalEnvironment zostały pomyślnie zaktualizowane, mogę przywrócić całą klasę: class SSystemGlobalEnvironment {public: char func_0 [84]; IRenderer * getIRenderer; char func_1 [16]; IPhysicalWorld * getIPhysicalWorld; char func_2 [44]; IEntitySystem * getIEntitySystem; char func_3 [72]; IGame * getIGame; }; Przywracanie Pakty Chenot powodzeniem klasa IEntitySystem funkcja offset IEntitySystem -> getIEntityIt () zostanie znaleziony, vi Tual funkcja [20] Piekło eu funkcja vi Tual IEntitySystem -> getIEntityIt () << 0x1903e968 >> klasa funkcji IRenderer IRenderer offsetowy -> projectToScreen () zostanie znaleziony, funkcja VI Tual [89] Klasa IPhysicalWorld przesunięcia funkcji IPhysicalWorld -> IsVisible () znajduje vi Tual funkcja [90] Klasa iGame przesunięcia funkcji iGame -> IGameFramework znaleziono VI Tual funkcja [10] Zastosowanie Cholera UE VI Tual iGame -> IGameFramework < <0x18b7868 >> klasa Funkcja korekcji IGameFramework IGame -> IGameFramework -> IGameRule jest w znaleziony, vi Tual funkcja [124] Piekło eu vi funkcja Tual iGame -> -> IGameRules IGameFramework << 0x1da51c00 >> funkcja offset iGame -> IGameFramework -> IActorSystem znaleziony, vi Tual funkcja [27] Funkcja Piekło eu vi Tual iGame - > IGameFramework -> IGameRules << 0x12d54830 >> Przesunięcie funkcji iGame -> IGameFramework -> IActor znaleziony, vi Tual funkcja [17] funkcja Piekło eu vi Tual iGame -> IGameFramework -> IActor 0x2311e240 >> klasa IGameRules iGame funkcja << offsetowy - > IGameFramework -> IGameRules -> getTeam () znalezione, funkcja wirtualna [110] klasa IActorSystem Funkcja odsunięcia IGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActorIterat lub znaleziony, vi Tual funkcja [18] Piekło eu funkcja vi Tual iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActorIterator << 0x24cb5ac8 >> klasa IActorIteratorPtr iGame funkcja offset -> IGameFramework -> IActorSystem -> getIActorIteratorPtr () -> Dalej () znaleziono VI Tual funkcja [18] Przesunięcie funkcja iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> getIActorIteratorPtr () -> getCount () znajduje vi Tual funkcja [3] Klasa IActor przesunięcia funkcji iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor - > getHealth () znajduje vi Tual funkcja [27] Przesunięcie funkcja iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> getArmor () znajduje vi Tual funkcja [32] Zastosowanie Przesunięcie IG AME -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> isDead () znajduje vi Tual funkcja [24] Przesunięcie funkcja iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> setViewRotation (const Quat-obrót) stwierdzono działanie VI Tual [ 51] Przesunięcie funkcja iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> setThirdPerson () znajduje vi Tual funkcja [67] Przesunięcie iGame funkcja -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> getActorClass () znajduje vi Tual funkcja [ 106] Klasa IEntity przesunięcia funkcji iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> IEntity -> getName () znajduje vi Tual funkcja [5] Przesunięcie funkcji iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> IEntity -> getWorldTM () n Iden vi Tual funkcja [66] Przesunięcie funkcja iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> IEntity -> getForwardDir () znajduje vi Tual funkcja [22] Przesunięcie iGame funkcja -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> IEntity -> getWorldBounds () znajduje się vi Tual funkcja [43] Przesunięcie funkcja iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> IEntity -> getICharacterInstance () znajduje vi Tual funkcja [74] Klasa ICharacterInstance przesunięcia funkcji iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> IEntity -> ICharacterInstance -> ISkeletonPose znaleziono VI Tual funkcja [47] Przesunięcie funkcja iGame -> IGameFramework -> IActorSystem -> IActor -> IEntity -> ICharacterInstance -> ISkeletonPose -> getAbsJointByID (int Id) znaleziono, funkcja wirtualna [12]
Reply
#2
doskonały brat
Reply
#3
Tak, dobra robota, z jakiegoś powodu nie pozwól mi + POWIELAĆ cię
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)