Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
»
#1
Wtryskiwacz skryptów     To mój stary niewykryty (wciąż niewykrywany) wtryskiwacz skryptowy wykonany w Autoit.         Główny scirpt:   Kod:   #RequireAdmin #Region; **** Dyrektywy stworzone przez AutoIt3Wrapper_GUI **** # AutoIt3Wrapper_Icon = D: \ Téléchargement \ Icone.ico # AutoIt3Wrapper_Res_Comment = Wtryskiwacz skryptów # AutoIt3Wrapper_Res_Comment = Wtryskiwacz skryptów dla ArmA 3 # AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion = 3.151451 # AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright = Team [ Ha.De], Extasy Hosting # AutoIt3Wrapper_Res_requestedExecutionLevel = requireAdministrator #EndRegion; **** Dyrektywy utworzone przez AutoIt3Wrapper_GUI **** #include <ButtonConstants. au3> #include <EditConstants. au3> #include <GUIConstantsEx. au3> #include <ProgressConstants. au3> #include <StaticConstants. au3> #include <WindowsConstants. au3> #include "NomadMemory.au3" #Region ### START Sekcja GUI Koda ### Form = $ Form1 = GUICreate ("Zespół [Ha.De] - Wtryskiwacz skryptów // ARMA 3 \\", 459, 337, 818, 198) GUISetFont (12, 400, 0, "Impact") $ Label1 = GUICtrlCreateLabel ("[Ha.De] Injector skryptów Extasy", 24, 8, 418, 42, $ SS_CENTER) GUICtrlSetFont (- 1, 24, 800, 0, "Impact") GUICtrlSetColor (- 1, 0xFF0000) $ Group1 = GUICtrlCreateGroup ("USTAWIENIA OFFSET", 56, 56, 345, 81) $ OFFSET = GUICtrlCreateInput ("OFFSET", 144, 80, 121, 28) $ Button1 = GUICtrlCreateButton ("Set Finder", 296, 80, 75, 25) GUICtrlCreateGroup ("", - 99, - 99, 1, 1) $ Label2 = GUICtrlCreateLabel ("OFFSET", 72, 80, 57, 27) GUICtrlSetFont (- 1, 14, 400, 0, "Impact") GUICtrlSetColor (- 1, 0xFF0000) $ Label3 = GUICtrlCreateLabel ("Jeśli przesunięcie to 12BC7D88, Write 0x12BC7D88", 72 , 112, 226, 21) GUICtrlSetFont (- 1, 10, 400, 0, "Impact") $ Group2 = GUICtrlCreateGroup ("CHOOSE SCRIPT", 16, 144, 425, 105) GUICtrlCreateGroup ("", - 99, - 99 , 1, 1) $ Progress1 = GUICtrlCreateProgress (32, 216, 398, 25, BitOR ($ PBS_SMOOTH, $ WS_BORDER)) $ Button2 = GUICtrlCreateButton ("Script 1", 40, 176, 75, 25) $ Button3 = GUICtrlCreateButton ( "Script 2", 192, 176, 75, 25) $ Button4 = GUICtrlCreateButton ("Script 3", 344, 176, 75, 25) $ Group3 = GUICtrlCreateGroup ("Battleye i serwer Anti-Cheat Bypass", 48, 256, 353, 73) $ Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox ("Battleye", 80, 288, 81, 17) GUICtrlSetColor (- 1, 0xFF0000) GUICtrlCreateGroup ("", - 99, - 99, 1, 1) $ Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox ("Anti -Cheats ", 272, 288, 97, 17) $ Button5 = GUICtrlCreateButton (" Bypass ", 168, 2 88, 83, 25) GUISetState (@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### Podczas gdy 1 $ nMsg = GUIGetMsg () Przełącz $ NMsg Case $ GUI_EVENT_CLOSE Wyjście Case $ Button2 GuiCtrlSetData ($ Progress1, 0) $ process = ProcessList ("arma3.exe") $ Pid = $ process [1] [1] $ memory = _MemoryOpen ($ Pid) $ str = GUICtrlRead ($ OFFSET) $ read = _MemoryRead ($ str, $ memory) $ v_Data = "execVM" 1.sqf ";" GuiCtrlSetData ($ Progress1, 25) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 50) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 75) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 100) _MemoryWrite ($ str, $ memory, $ v_Data, 'char [16]') MsgBox (0, "", "Script One inject", 2) EndSwitch $ nMsg = GUIGetMsg () Przełączanie $ nMsg Case $ GUI_EVENT_CLOSE Wyjście Case $ Button4 GuiCtrlSetData ($ Progress1, 0) $ process = ProcessList ("arma3.exe") $ Pid = $ process [1] [1] $ memory = _MemoryOpen ($ Pid) $ str3 = GUICtrlRead ($ OFFSET) $ read = _MemoryRead ($ str3, $ memory) $ v_Data = 'execVM "2.sqf";' GuiCtrlSetData ($ Progress1, 25) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 50) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 75) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 100) _MemoryWrite ($ str3, $ memory, $ v_Data, 'char [16]') MsgBox (0, "", "Wstrzyknięty skrypt trzeci", 2) EndSwitch $ nMsg = GUIGetMsg () Przełączanie $ nMsg Case $ GUI_EVENT_CLOSE Wyjście Case $ Button3 GuiCtrlSetData ($ Progress1, 0) $ process = ProcessList ("arma3.exe") $ Pid = $ process [1] [1] $ memory = _MemoryOpen ($ Pid) $ str2 = GUICtrlRead ($ OFFSET) $ read = _MemoryRead ($ str2, $ memory) $ v_Data = 'execVM "3.sqf";' GuiCtrlSetData ($ Progress1, 25) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 50) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 75) GuiCtrlSetData ($ Progress1, 100) _MemoryWrite ($ str2, $ memory, $ v_Data, 'char [16]') MsgBox (0,
Reply
#2
miłe, ale nigdy nie zamykasz memów? btw, ProcessExists ("arma3.exe") zwróci PID
Reply
#3
Zacytować: Originally Posted by ohmygosh miłe, ale nigdy nie zamykasz memów? btw, ProcessExists ("arma3.exe") zwróci PID Thx, i nie jest to stara rzecz, to była moja pierwsza "pamięć"
Reply
#4
Wygląda na dobrego gościa
Reply
#5
ten facet mnie oszukali za 100, sprzedał mi to i menu za 100, a potem mnie skasował http://gyazo.com/2b4bc6ac1c368b172e3888a16f414e5f @ extasy hosting
Reply
#6
Nowe menu, a teraz wtryskiwacz, cholera kolego niesamowita robota!
Reply
#7
Zacytować: Napisał Green Hat Nowe menu, a teraz wtryskiwacz, cholera kolego niesamowita robota! Thx man! Jeden jest dobry, ale dwa są lepsze!
Reply
#8
Zacytować: Pierwotnie wysłany przez extasy hosting Thx man! Jeden jest dobry, ale dwa są lepsze! Nie potrafię sobie wyobrazić, jakie będzie posiedzenie hakerskie, gdy twoje menu zostanie naprawione
Reply
#9
Zacytować: Napisał Green Hat Nie potrafię sobie wyobrazić, jakie będzie posiedzenie hakerskie, gdy twoje menu zostanie naprawione Partia jutra ...
Reply
#10
Zacytować: Originally Posted by ecstasy hosting A tomorrowland party ... Poświęcę swoją ArmA 3 tylko po to, aby przetestować całe twoje wydanie
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)