Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WarFace Ru classes [23.12.2016]
#1
WarFace Ru classes [23.12.2016]       Kod:   #pragma region Global #define _SystemGlobalEnvironment 0x18A9A70 // #define _irenderer 76 // #define _IEntitySystem 156 // #define _IGame 68 // #define _IPhysicalWorld 104 // #define _ISystem 160 // #pragma endregion #pragma region Szkielet #define index_GetJointIDByName 60/4 #define index_GetAbsJointByID 148/4 #define index_GetJointNameByID 188/4 #define index_GetISkeletonPose 112/4 #pragma endregion #pragma region IEntity #define index_GetProjectedWorldBBox 452/4 #define index_GetWorldBoundsCenter 188/4 #define index_GetName 40/4 #define index_GetCharacter 324 / 4 #define index_GetFlags 20/4 #pragma endregion # region_pionowy ClientAktor #define index_GetClientActor 0x13E3240 # region_pragma # region_pragma _terytor #define index_GetEntityIterator 0x0810380 #define index_Next 5 #pragma endregion #pragma region IRenderer #define index_GetWidth 84 #define index_GetHeight 85 #define index_ProjectToScreen 92 // 89 #pregma endregion #pragma region IGameFramework #define index_GetCurrentGameRules 380/4 #pragma endregion #pragma region CGameRules #define index_GetTeam 432/4 #pragma endregion class SSystemGlobalEnvironment {public: IGame * GetIGame () {return (IGame *) * (DWORD *) ((DWORD) to + _IGame); } IEntitySystem * pEntitySystem () {return (IEntitySystem *) * (DWORD *) ((DWORD) to + _IEntitySystem); } ISystem * pSystem () {return (ISystem *) * (DWORD *) ((DWORD) to + _ISystem); } IRenderer * pIRenderer () {return (IRenderer *) * (DWORD *) ((DWORD) this + _irenderer); } IPhysicalWorld * pPhysicalWorld () {return (IPhysicalWorld *) * (DWORD *) ((DWORD) to + _IPhysicalWorld); } Static SSystemGlobalEnvironment * Singleton () {return * (SSystemGlobalEnvironment **) _SSystemGlobalEnvironment; }}; class ISystem {public: virtual void function0 (); // virtual void function1 (); // virtual void function2 (); // virtual void function3 (); // virtual void function4 (); // char _0x0000 [1804]; Vec3 CamPos; // 0x0710}; class IPhysicalWorld {public: // D9 C0 D8 C2 D8 E4 D8 E6 D9 E1 D9 CA DE E1 DE E9 D9 CC DE E2 D9 CB DE E1 D9 C1 D8 E1 D9 E1 DE C1 funkcja wirtualnej pustki0 (); // virtual void function1 (); // virtual void function2 (); // virtual void function3 (); // virtual void function4 (); // virtual void function5 (); // virtual void function6 (); // virtual void function7 (); // virtual void function8 (); // virtual void function9 (); // virtual void function10 (); // virtual void function11 (); // virtual void function12 (); // virtual void function13 (); // virtual void function14 (); // virtual void function15 (); // virtual void function16 (); // virtual void function17 (); // virtual void function18 (); // virtual void function19 (); // virtual void function20 (); // virtual void function21 (); // virtual void function22 (); // virtual void function23 (); // virtual void function24 (); // virtual void function25 (); // virtual void function26 (); // virtual void function27 (); // virtual void function28 (); // virtual void function29 (); // virtual void function30 (); // virtual void function31 (); // virtual void function32 (); // virtual void function33 (); // virtual void function34 (); // virtual void function35 (); // virtual void function36 (); // virtual void function37 (); // virtual void function38 (); // virtual void function39 (); // virtual void function40 (); // virtual void function41 (); // virtual void function42 (); // virtual void function43 (); // virtual void function44 (); // virtual void function45 (); // virtual void function46 (); // virtual void function47 (); // virtual void function48 (); // virtual void function49 (); // virtual void function50 (); // virtual void Function51 (); // virtual void Function52 (); // virtual void Function53 (); // virtual void Function54 (); // virtual void Function55 (); // virtual void Function56 (); // virtual void Function57 (); // virtual void Function58 (); // virtual void Function59 (); // virtual void Function60 (); // virtual void Function61 (); // virtual void Function62 (); // vir
Reply
#2
"Musisz rozrzucić trochę reputacji, zanim ponownie oddasz ją Dimedrolowi 1536" "Cholera
Reply
#3
Zacytować: Napisał pierwotnie MiraJ Jak je masz? Mogę wiedzieć? Chodzi mi o to, czy możesz mi doradzić i wyjaśnić? Każdy staje się inny. Muszę szukać sygnatury przemieszczenia.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)